city

Директорлар кеңесі

Тажибаев Улан
Калмуханович
Директорлар кеңесінің төрағасы

Тасыбаев Абдрахман
Батырбекович
Директорлар кеңесінің мүшесі

Жаңбырбаев Қаныбек
Қадырбайұлы
Тәуелсіз директор

Сыздыков Болат
Мамбеталиевич
Тәуелсіз директор