city
Ахмеджанова Айгуль
Толеугазыевна
Басқарма Төрағасы

Рахимов Ержан
Ермекович
Даму жөніндегі басқарушы директоры

Бупежанов Мамыр Кахарманович
Кахарманович
Құрылыс жөніндегі Басқарушы директоры

Копбаев Олжас Бердигалыевич
Бердигалыевич
Басқарушы директор-аппарат басшысы