city

Басқарма мүшелері

Нурпеисов Жаркын
Бегешович
Басқарма Төрағасы

Копбаев Олжас Бердигалыевич
Бердигалыевич
Инвестициялық жобалар жөніндегі басқарушы директоры

Исламбеков Нуржан
Батырбекович
Мөселелер және тұрақты даму жөніндегі басқарушы директоры