city

№ п/п

Жер учаскесі

Алаңы(га)

Құқық түрі

Мәртебесі

1

Қойма үй-жайлары

8

Жедел басқару құқығы

Инвесторларды іздеу жүргізілуде (конкурс жарияланды)