city

№ п/п

Жер учаскесі

Алаңы(га)

Құқық түрі

Мәртебесі

1

Ауыл шаруашылығына арналған жерлер (Сарыағаш)

21

Меншік құқығында

"ZHEMYS 17" ЖШС ұзақ мерзімге жалға берілді