city

Конкурстық іріктеуді ұйымдастырушы:

«Түркістан» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы»  акционерлік қоғамы.

Ұйымдастырушының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Түркістан.

облысы, Түркістан қаласы, Жаңа қала шағын ауданы, 32 көшесі, 20 ғимарат.

Байланыс телефондары: + 7 778 101 78 24 Е. Келесов.

Өтінімдерді қабылдау мерзімі: 2023 жылғы 31 мамыр сағат 19: 00-де өтінімдерді қабылдау мерзімі аяқталады. Астана қаласының уақыты бойынша.

Жобаны іске асыру орны: Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Көктерек ауылы.

Жобаның мақсаты: емдік сауықтыру кешені және спорт алаңшасы құрылысы үшін.

Жер учаскесі: жалпы ауданы 1,2582 га.

Жобаны іске асыру тетігі:

Тараптардың Салымдары:

«Түркістан» ӘКК» АҚ - жер телімдері.

Әріптес/Инвестор - жобаны іске асыру үшін қажетті материалдық, қаржылық, еңбек және өзге де ресурстар.

Әлеуетті серіктеске қойылатын біліктілік талаптары:

1) әлеуетті әріптес банкроттық, тарату рәсіміне жатпауы немесе оңалту рәсімдерінен өтпеуі тиіс;

2) әлеуетті әріптес өтінім берген сәтте сот талқылауларында тарап болып табылмайды, олар өз кезегінде әлеуетті әріптестің қызметіне, жобаны іске асыруға теріс әсер етуі мүмкін не әлеуетті әріптестің жобаға қатысу үлесі ретінде ұсынылатын мүлікке теріс әсер етуі мүмкін;

3) әлеуетті әріптестің жобаны іске асыру үшін қажетті қаржылық және/немесе материалдық, еңбек ресурстарының болуы (оның ішінде үлестес компанияларда);

4) салықтар және өзге де міндетті төлемдер бойынша мерзімі өткен (өтелмеген) берешектің, сондай-ақ қаржы институттары алдындағы мерзімі өткен (өтелмеген) кредиторлық берешектің болмауы;

5) әлеуетті әріптестің (оның ішінде үлестес компаниялардың) қызметі қаржылық және өзге де есептілікке сәйкес өтінім берілген күннің алдындағы соңғы 2 (екі) жылішінде шығынсыз болып табылады. Заңды тұлғаны тіркеу мерзімі 2 (екі) жылдан кем болған жағдайда – қызмет оны тіркеген кезден бастап бүкіл кезең үшін залалсыз болып табылады.

Жеңімпазды анықтау критерийлері:

1) «Түркістан» ӘКК» АҚ жобаны іске асырудан ұсынатын кірістілігі, оның ішінде: бірлескен қызмет/жобаны іске асыру нәтижелері бойынша «Түркістан» ӘКК» АҚ үлесінің мөлшері.

2) жобаны іске асыру және «Түркістан» ӘКК» АҚ салымын қайтару мерзімдері.

3) инвестициялық жобаны іске асыру бағытына сәйкес саладағы жұмыс тәжірибесі.

4) жобаны іске асыру үшін меншікті қаражатының болуы.

5) кредиттік ресурстарға қолжетімділіктің болуы.

Қосымша 1. Іріктеуге қатысу үшін әлеуетті серіктес  ұсынатын жобаға қажетті құжаттар тізбесі.

Қосымша 2. Өтінім үлгісі.

Қосымша 3. Бизнес-жоспардың ұсынылатын құрылымы.

Анықтама: қажет болған жағдайда қосымша құжаттарды талап етуі мүмкін.

     

 

Қосымша 1

Іріктеуге қатысу үшін әлеуетті серіктес ұсынатын жобаға қажетті құжаттар тізбесі

1

Инвестициялық жобаға қатысуға өтінім

қолдары мен мөрлері бар түпнұсқа

2

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу/қайта тіркеу туралы анықтама не дара кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы хабарлама/куәлік

Қазақстан Республикасының электрондық үкімет базасынан анықтама "egov.kz»

3

Құрылтай шарты (біреуден артық құрылтайшысы, қатысушысы бар заңды тұлғалар үшін)

жобаларды іске асыру бойынша ынтымақтастыққа әлеуетті серіктестерді тартуға жауапты Қоғамның құрылымдық бөлімшесінің жауапты қызметкері куәландырған көшірме ("түпнұсқамен салыстырылды" деген жазумен»)

4

Жарғы (болған жағдайда)

жобаларды іске асыру бойынша ынтымақтастыққа әлеуетті серіктестерді тартуға жауапты Қоғамның құрылымдық бөлімшесінің жауапты қызметкері куәландырған көшірме ("түпнұсқамен салыстырылды" деген жазумен»)

5

Бірінші басшыны тағайындау туралы құжат және әлеуетті әріптестің, қаржылық құжаттарға қол қою құқығы бар өзге де тұлғалардың бірінші басшысы мен бас бухгалтерінің жеке куәлігі

әлеуетті серіктестің мөрімен расталған көшірме

6

Қол қою үлгілерінің, мөр бедерінің карточкасы

нотариалды куәландырылған қолы мен мөрі бар түпнұсқа

7

Документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица на осуществление действий от имени потенциального Партнера (участника)

Әлеуетті әріптестің (қатысушының) атынан іс-әрекеттерді жүзеге асыруға заңды тұлға өкілінің өкілеттігін растайтын құжат)

8

Жобаны ұсыну күніне бастамашының үлестес тұлғалары туралы ақпарат

Әлеуетті серіктес хатының түпнұсқасы

9

Лицензия – егер қызмет түрі лицензияланатын болса

көшірмесі (қажет болған жағдайда)

10

Өткен қаржы жылындағы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес кредиторлық, дебиторлық берешекті ашып көрсете отырып, олардың туындау себебі мен күнін көрсете отырып, өтінімді ұсыну күніндегі қаржылық есептілік

әлеуетті серіктестің мөрімен және қолымен расталған түпнұсқа

11

Өтінім берілген күнге салық берешегінің және міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және әлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің жоқ екендігі туралы Мемлекеттік кіріс органдарынан анықтама

түпнұсқа

12

Серіктестің банктердегі ашық және жабық шоттарының тарихын көрсете отырып, салық төлеушінің кабинетінен тіркеу карточкасын қоса бере отырып, қоғамға жобаны ұсыну күніне банктер алдындағы міндеттемелердің барлық түрлері бойынша мерзімі өткен берешегінің жоқтығы туралы банктерден (әлеуетті әріптеске қызмет көрсетілетін) анықтамалар

түпнұсқа

13

Өтінімді ұсыну күніне ағымдағы шоттарда ақша қаражатының бар екендігі туралы банктен анықтама

түпнұсқа

14

Акционерлік қоғамдар үшін - акциялар шығарылымы проспектісінің көшірмесі, акционерлер тізілімінен үзінді-көшірме, акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есептің көшірмесі, акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті бекіту туралы хат, жарияланған бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік

әлеуетті әріптестің мөрімен және қолымен расталған көшірмесі, қажет болған жағдайда

15

Қағидаларға №5-қосымшаға сәйкес жоба бойынша Бизнес-жоспар

әлеуетті серіктестің мөрімен және қолымен расталған түпнұсқа

16

Әлеуетті әріптестің және әлеуетті әріптестің үлестес компанияларының өтінімді ұсыну күніндегі кредиттік есебі

Қазақстан Республикасының электрондық үкімет базасынан анықтама "egov.kz" / бірінші несие бюросы

17

Өтінімді ұсыну күніне стандартты нысанға сәйкес ұсынылған қаржылық есептіліктің және басқа да ақпараттың (ТЭН және ЖСҚ салу үшін жобалар бойынша бизнес-жоспар) дұрыстығын растау туралы ұсыну-хат

қолдары мен мөрлері бар түпнұсқа

18

Тұрғын үй массивінің блоктары бойынша әзірленген "1-қабатта және сауда-ойын-сауық орталығында коммерциялық үй-жайлары бар көп қабатты тұрғын үйлерді жобалау және салу" инвестициялық жобасының эскиздік жобасы

 

Жоба бойынша кепілдік қамтамасыз ету ұсынылған жағдайда

19

Өтінімді ұсыну күніне қоғаммен бірлескен жобаға берілетін, меншіктегі жылжымайтын және жылжымалы мүлікке тіркелген құқықтар (ауыртпалықтар) туралы анықтама

Қазақстан Республикасының электрондық үкімет базасынан анықтама "egov.kz»

20

Өтінім берілген күнге серіктес меншігіндегі, қоғаммен бірлескен жобаға берілетін жылжымайтын және жылжымалы мүлікке құқық белгілейтін құжаттар

жобаларды іске асыру бойынша ынтымақтастыққа әлеуетті серіктестерді тартуға жауапты Қоғамның құрылымдық бөлімшесінің жауапты қызметкері куәландырған көшірме ("түпнұсқамен салыстырылды" деген жазумен»)

21

Қоғаммен бірлескен жобаға берілетін мүлікті бағалау туралы есеп

түпнұсқа

Ескертпе:

1) қажет болған жағдайда сараптама жүргізу үшін қосымша құжаттар талап етілуі мүмкін;

2) Жеке тұлғалар үшін: жеке куәліктің, жеке кәсіпкер куәлігінің (бар болса) көшірмесін (түпнұсқасын), мекенжай анықтамасын, соттылығы туралы анықтаманы ұсыну.

Қосымша 2

 

Тіркелген күні Қала

 

 

 

ЖОБАНЫҢ ПАСПОРТЫ

 

компанияның толық атауы (меншік нысаны)

 

жоба атауы

Бастамашының мақсаты (таңдалған жауапқа қарама-қарсы " √ " қою)

Серіктес іздеу (БК)

 

Жобаларды құрастыру

 

Инвестициялар тарту

 

Технологияны сатып алу / сату

 

Жер учаскесін алу

 

Басқару сапасын арттыру

 

 

Бастамашы туралы

Бірінші басшының аты-жөні

 

аты-жөні  жобаға жауапты тұлға

 

Бастамашы компания қызметінің негізгі түрлері

 

Компанияның құрылған жылы

 

Қызметкерлер саны

 

Заңды мекен-жайы

 

Нақты орналасқан жерінің мекенжайы

 

Тел. / факс (ел, қала кодымен)

 

Моб. жобаға жауапты адамның тел.

 

e-mail, web-site

 

Бастамашының серіктестері

 

Жетекшілік ететін ведомство немесе холдинг

 

Еншілес фирмалар,

аймақтық өкілдіктер

 

Компанияның жылдық айналымы

 

Ағымдағы кредиторлық берешек (мың теңге)

 

Соңғы есепті күнге дебиторлық берешек (мың теңге)

 

Компанияның активтері (активтің түрін және оның болжанатын құнын мың теңгемен көрсету))

 

Жобаның қысқаша сипаттамасы

 

Жоба кезеңі (таңдалған жауапқа қарама-қарсы " √ " қою)

Идея

 

"Ішінара" өндіріс дайындалды»

 

Бизнес-жоспар

 

Сериялық өндіріс

 

Техникалық құжаттама " ішінара»

 

Басқа (кіру)

 

Ішінара қаржыландыру

 

 

Ұсынылған өзара әрекеттесу формасы (таңдалған жауапқа қарама-қарсы " √ " қою):

Жұмыс істеп тұрған заңды тұлға базасында

 

 

 

Жаңа заңды тұлғаны құру

 

 

 

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

 

Заңды тұлға құрмай жай серіктестік

 

Акционерлік қоғам

 

Басқа

 

Жарғылық капиталға салымдар:

 

Атауы

 

 

Сипаттамасы

салым

 

 

Бастамашы

 

 

Қоғам

 

 

Өзге қатысушылар

Салым түрі (ақша қаражаты, жылжымайтын мүлік, жер, жабдық)

 

 

 

Салым құны, мың теңге

 

 

 

Қалыптастыру мерзімі

/ енгізу / салым

 

 

 

Иные инвестиции:

 

Атауы

Сипаттамасы

салым

 

 

Бастамашы

 

 

Қоғам

 

 

Өзге қатысушылар

Салым түрі (ақша қаражаты, жылжымайтын мүлік, жер, жабдық)

 

 

 

Салым құны, мың теңге

 

 

 

Қалыптастыру мерзімі

/ енгізу / салым

 

 

 

Ұсыну шарттары

 

 

 

Басқа инвесторлар (кредит қаражатын тартқан жағдайда-кепіл берушіні көрсету):

 

Ұйымның атауы

Сомасы (мың тг.)

Кепіл беруші

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жоба бойынша ақша қаражатының жалпы шығысы:

мың. тг.

 

Жер

 

 

техникасы

 

 

құрылыс / жөндеу

 

 

айналым қаражаты

 

 

құрал-жабдықтар

 

 

басқа

 

 

Жобадағы үлестер мен кірістерді болжамды бөлу:

 

 

Жобаға қатысушы

Жобадағы үлес (%)

Таза табыс (мың тг.)

жылына

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

                         

 

Жобаны орындау мерзімі

ай., жыл

 

Жұмыстың басталуы

 

 

Өнім / қызмет шығару

 

 

Үзіліс нүктесі

 

 

Өтелу мерзімі

 

 

Сатудың рентабельділігі

 

 

Күрделі салымдардың рентабельділігі

 

 

Ескертпе:

 

 

 
 

Әлеуетті әріптес жоғарыда келтірілген барлық ақпараттың шынайы болып табылатынын, шынайы фактілерге сәйкес келетінін растайды және бастамашының көрсетілген инвестициялар көлемінде жобаға қатысуға келісімін білдіреді, оның ішінде бастамашының жобаны іске асыруға қатысу мүмкіндігін айқындау мақсатында бастамашының өндірістік /шаруашылық/ қызметіне талдау жүргізуге өзінің келісімін білдіреді.

Әлеуетті серіктес сарапшының, оның ішінде Қоғам қызметкерлерінің осы жобадағы активтер болып табылатын объектілерге баруына қарсы болмайды және барлық қажетті ақпаратты беруге дайын. Қоғам Компанияның инвестицияларын ұсынуға немесе ұсынбауға қатысты шешім қабылдауға ықпал ете алатын белгілі немесе белгісіз компанияға кез келген тұлғаға жүгіну құқығын өзіне қалдырады.

Күні:

Әлеуетті серіктес басшысының Т. А. Ә, қолы

М. П.

 

 

Қосымша 3

БИЗНЕС-ЖОСПАРДЫҢ ҰСЫНЫЛАТЫН ҚҰРЫЛЫМЫ 

ЖОБАНЫҢ ПАСПОРТЫ

  1. бастамашы мен Жобаның сипаттамасы:

Жобаның мақсаты___________________________________________

Жобаның мәні:

(Жобаның өзектілігі және жобаны іске асыру қажеттілігі мәніне негіздеме, жылдық (- ші) қуаты/өндіріс/қызмет көлемі, жарғылық капиталды қалыптастыру, әлеуметтік маңыздылығы, Құрылыс және өнімді шығару мерзімдері жобаны іске асыру орнының сипаттамасы: өңір, облыс, қала, аудан, мекенжайы, орналасқан жерін таңдаудың қысқаша сипаттамасы (орналасқан жерінен қандай пайда, кірме жолдар, Инфрақұрылым, өткізу орнына жақындығы, шикізатты жеткізу орны және т. б.).)

Жобаның жалпы құны және қаржыландыру көздері, қоғамның қатысу мөлшері

* Жобаның жалпы құны –

* Қоғамның Қатысуы -

* Бастамашының Қатысуы «____» -

* Жарғылық капиталды қалыптастыру мерзімі (күн құрылтай шартында қатар белгіленеді)

Жобаға қатысушылар, жарғылық капиталға қатысу үлесі:

Жобаны іске асыру үшін ұйымдық-құқықтық нысанда заңды тұлға - ЖШС құру жоспарлануда.

Кәсіпорын құрылтайшылары:

* "Түркістан" ӘКК " АҚ-заңды тұлға.

* "_____"ЖШС - заңды тұлға.

Жарғылық капиталды қалыптастыру келесідей бөлінеді:

Қатысушы

Салымның атауы

Сомасы

Үлесі %

Сипаттамасы

1

Қоғам

 

 

 

 

2

ЖШС

 

 

 

 

3

Басқа тараптар

 

 

 

 

 

  1. Техникалық қамтамасыз ету (қажет болған жағдайда):

- Жобаның мақсаттары тұрғысынан ең қолайлы технологияларды зерттеу және бағалау;

- жергілікті жағдайларды, шикізаттың, энергияның, жұмыс күшінің қол жетімділігі мен құнын талдау;

- инвестициялық жобамен өзара байланыста саланы дамытудың қазіргі басымдықтарын бағалау;

- технологиялық процестерді жетілдіруді және қолданыстағы өндірістік қуаттарды жаңғыртуды бағалау;

- патенттер мен лицензияларды бағалау, оларды сатып алу және алу;

- жаңа технологияларды енгізуді бағалау және жабдықтарды сатып алу/таңдау;

- жобаның қауіпсіздігін бағалау және технологиялардың экологияға әсері;

- кадр құрамының біліктілік деңгейін бағалау;

- жобамен көзделген қызметтерді көрсетудегі және жобада көзделген өнімдерді өндірудегі өндірістік тәжірибені бағалау, өндірістік ресурстардың болуын/таңдалуын бағалау (өндірістік алаңның, қуаттардың, инфрақұрылымның, коммуналдық қызметтер мен коммуникациялардың болуы және қажеттілігі));

- өндіріске технологияларды енгізуді сүйемелдейтін мерзімдер мен шығындарды бағалау;

- күрделі шығындарды бағалау (жабдықтар, өндірістік үй-жайлар құрылысы, инфрақұрылым және коммуникация құрылысы);

- өндірістік шығындарды бағалау (материалдарға, шикізатқа, энергияға, жинақтауыштарға, технологияларға баға, өндірістік персоналдың еңбегіне ақы төлеу деңгейі, шығару көлемі).

III. Маркетинг (қажет болған жағдайда):

Шикізат (шикізат нарығын талдау, қажетті көлем, жеткізу көзі, жеткізу шарттары)

Өткізу (Негізгі тұтынушыларды талдау, қазіргі уақытта қанағаттану дәрежесі, өткізу арналары: қандай өңірлерге, қандай тұтынушыларға, қандай елдерге жеткізу болжанатынын көрсету; өткізу шарттары, өткізу нарықтарын болжау)

Жабдық (жабдықты таңдау негіздемесі, негізгі техникалық талаптар, жеткізу көзі, жеткізу мерзімі, көлік шығыстарын, монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстарын ескере отырып, жабдықтың құны; жөндеу базасының болуы (қажет болған жағдайда, жабдықтың балама түрлері)

Бәсекелестік орта: нарықта бәсекелестердің болуы, олардың жағымсыз және жағымды жақтары. Баға саясаты.

  1. Қаржы-экономикалық көрсеткіштер:

- Қоғамның жобаға қатысуын талдау;

- фин. жоба көрсеткіштері

Жобаның тиімділігі мен пайдалылығының қаржылық көрсеткіштері.

Мәні

Таза келтірілген құн – NPV (Net Present Value);

 

Пайданың ішкі нормасы – IRR (Internal Rate of Return);

 

Қарапайым өтеу мерзімі – PР, лет

 

Өтелімділіктің дисконтталған мерзімі – DPР, лет

 

 

 

Ескерту: NPV, IRR, PP, DPP критерийлерін бағалау міндетті түрде жүргізілуі тиіс. Инвестициялық салымдардың қаржылық-экономикалық тиімділігі мен пайдалылығының басқа өлшемдері қажеттілігіне қарай жүргізілуі мүмкін.

  1. жобаның тәуекелдері (қажет болған жағдайда).
  2. Әлеуметтік және экологиялық аспектілер (қажет болған жағдайда).

VII. Заңдық қамтамасыз ету (қажет болған жағдайда).